Vernietingingsprocedure vonissen arbitrage Attero

Algemene informatie
Datum 6 juli 2021
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

Brief van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 5 juli 2021, inzake stand van zaken van de vernietigingsprocedure met betrekking tot de vonnissen van het Scheidsgerecht over de arbitrage tegen Attero vanwege de minderleveringen van brandbaar (huishoudelijk) restafval in 2015, 2016 en januari 2017 (197510).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2021-26

Bijlage(s)