Motie over financiële bijdrage van het Rijk voor de Omgevingswet

Algemene informatie
Datum 3 maart 2020
AfzenderGemeente Drechterland

Toelichting

E-mail gemeente Drechterland, ingekomen d.d. 28 februari 2020, inzake motie over financiële bijdrage van het Rijk voor de Omgevingswet (38469).

Brief zonder persoonsgegevens opgenomen onder de ingekomen stukken (openbare website).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-09

Bijlage(s)