Electronische facturen

Algemene informatie
Datum24 mei 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 13 mei 2016, inzake informatie m.b.t. elektronische facturen (327620)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-20

Bijlage(s)