Zienswijzen en amendementen begrotingen 2021 Metropoolregio Eindhoven, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en GGD Zuidoost-Brabant

Algemene informatie
Datum 9 juni 2020
AfzenderGemeente Cranendonck

Toelichting

E-mail gemeente Cranendonck, ingekomen d.d. 8 juni 2020, inzake aanbieding zienswijzen en amendementen begrotingen 2021 Metropoolregio Eindhoven, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en GGD Zuidoost-Brabant (64239).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-23

Bijlage(s)