Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020

Algemene informatie
Datum29 maart 2016
AfzenderMetropoolregio Eindhoven (MRE)

Toelichting

E-mail van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 25 maart 2016, inzake Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020 en verzoek tot begrotingswijziging (321581)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Zienswijze kenbaar maken voor 1 juni 2016

Weeklijst 2016-12

Bijlage(s)