Bodem en ondergrond

Algemene informatie
Datum 3 januari 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 21 december 2017, inzake bodem en ondergrond (3329)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-52

Bijlage(s)