Beschermingsbewindvoering

Algemene informatie
Datum 4 december 2018
AfzenderNederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NPBP)

Toelichting

Brief van Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB), ingekomen d.d. 28 november 20198, inzake beschermingsbewindvoering (16930)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-48

Bijlage(s)