Jaarstukken 2017 en begroting 2019

Algemene informatie
Datum 3 april 2018
AfzenderPlusTeam

Toelichting

Brief van PlusTeam, ingekomen d.d. 28 maart 2018, inzake aanbieding jaarstukken 2017 en begroting 2019 (7401)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Behandeling van het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst van 24 april 2018 en besluitvormende raadsvergadering van 15 mei 2018

Weeklijst 2018-13

Bijlage(s)