Verkeerscirculatie in onze wijk

Algemene informatie
Datum21 mei 2019
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail inwoners Waalre, ingekomen d.d. 16 mei 2019, inzake verkeerscirculatie in onze wijk (22262).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de bespreking van agendapunt 5 van de oordeelsvormende bijeenkomst van 21 mei 2019.

Weeklijst 2019-20

Bijlage(s)