Gemeentefonds

Algemene informatie
Datum17 juli 2018
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

-mail Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 12 juli 2018, inzake Gemeentefonds, correctie verdeelmaatstaf re-integratie klassiek AU 2019 en verder (10206)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-28

Bijlage(s)