Zienswijze ontwerp bestemmingsplan landgoed Achtervoorde

Algemene informatie
Datum28 april 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 28 april 2021, inzake zienswijze ontwerp bestemmingsplan Landgoed Achtervoorde (181579).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2021-16

Bijlage(s)