circulaire introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Algemene informatie
Datum11 december 2018
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 10 december 2018, inzake circulaire introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (17274)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-49

Bijlage(s)