Ingekomen reacties bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum 6 november 2018
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 1 november 2018, inzake toezending ingekomen reacties bestemmingsplan Buitengebied (15778)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-44

Bijlage(s)