Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek Brainportregio

Algemene informatie
Datum21 juli 2020
AfzenderStedelijk Gebied Eindhoven

Toelichting

Brief van Stedelijk Gebied Eindhoven, ingekomen d.d. 13 juli 2020, inzake Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek Brainportregio (90771).

Ter informatie

Weeklijst 2020-29

Bijlage(s)