Ledenraadpleging Cao gemeenten

Algemene informatie
Datum18 juli 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 13 juli 2017, inzake ledenraadpleging Cao gemeenten van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 (378525)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst week 2017-28

Bijlage(s)