Transitie van Afval naar grondstof

Algemene informatie
Datum20 september 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 15 september 2016, inzake stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: start pilot hoogfrequent inzamelen (342750)

Ter informatie

Weeklijst 2016-37

Bijlage(s)