Jeugdbescherming Brabant

Algemene informatie
Datum 4 december 2018
AfzenderStichting (H)erken Ouderverstoting

Toelichting

Brief Stichting (H)erken Ouderverstoting, ingekomen d.d. 27 november 2018, inzake Jeugdbescherming Brabant (JBB) (11399)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-48

Bijlage(s)