5G

Algemene informatie
Datum23 juli 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 19 juli 2019, inzake verzoek om informatie over de uitrol van 5G (24893).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-29

Bijlage(s)