Bestuurlijke samenwerking

Algemene informatie
Datum19 juli 2016
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

Brief van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 18 juli 2016, inzake onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven (336635)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-28

Bijlage(s)