5G uitrol

Algemene informatie
Datum18 februari 2020
AfzenderInwoner Nederland

Toelichting

E-mail inwoner Nederland, ingekomen d.d. 17 februari 2020, inzake 5G uitrol (36657).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-07

Bijlage(s)