Mogelijke financiële bijdrage regiogemeenten 'regio-enveloppe'

Algemene informatie
Datum24 april 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre, verzonden d.d. 17 april 2018, inzake mogelijke financiële bijdrage regiogemeenten ‘regio-enveloppe’ (7620)

Ter informatie

Weeklijst 2018-16

Bijlage(s)