Reactie op rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Algemene informatie
Datum23 juni 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 18 juni 2020, inzake reactie college op rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) (71639).

Betrekken bij de behandeling van het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst van 23 juni 2020.

Weeklijst 2020-25

Bijlage(s)