Aanpassing pensioenen en inhouding Appa

Algemene informatie
Datum21 december 2017
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

E-mail Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 20 december 2017, inzake aanpassing pensioenen en inhouding Appa (3217)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-51

Bijlage(s)