Ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Algemene informatie
Datum 6 juni 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 31 augustus 2016, inzake ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang (340835)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-35

Bijlage(s)