Reactie op concept buitengebied Aalst

Algemene informatie
Datum11 mei 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 5 mei 2021, inzake reactie op concept buitengebied Aalst (183457).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-18

Bijlage(s)