Besluiten Algemeen Bestuur

Algemene informatie
Datum 4 september 2018
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 29 augustus 2018, inzake aanbieding besluiten Algemeen Bestuur, inclusief jaarrekening 2017 en begroting 2019 met bijbehorende reactienota (11592) (link in document naar stukken)

Ter informatie. Hierin wordt terugkoppeling gegeven op de door gemeenteraden ingediende zienswijzen.

Weeklijst 2018-35

Bijlage(s)