Informatie over Veilig Thuis

Algemene informatie
Datum 8 maart 2016
Afzender21 voor de jeugd

Toelichting

E-mail van 21 voor de jeugd, ingekomen d.d. 7 maart 2016, inzake toezending Raadinformatiebrief m.b.t. de informatie over Veilig Thuis en het landelijk verschenen inspectierapport (318876)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-09

Bijlage(s)