Beroep inwoner Waalre tegen bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten

Algemene informatie
Datum 7 april 2020
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief Raad van State, ingekomen d.d. 6 april 2020, inzake beroep inwoner Waalre tegen bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten (43124).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-14

Bijlage(s)