Afsprakenkader huisvesting arbeidsmigranten

Algemene informatie
Datum26 januari 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 21 januari 2021, inzake afsprakenkader huisvesting arbeidsmigranten (134992).

Ter informatie

Weeklijst 2021-03

Bijlage(s)