Rapport De lokale betekenis van basisteams

Algemene informatie
Datum24 mei 2017
AfzenderPolitieacademie

Toelichting

E-mail van Politieacademie, ingekomen d.d. 18 mei 2017, inzake rapport De lokale betekenis van basisteams (371903)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-20

Bijlage(s)