Ontslag lid Rekenkamercommissie

Algemene informatie
Datum11 februari 2020
AfzenderLid Rekenkamercommissie Waalre

Toelichting

Brief lid Rekenkamercommissie, ingekomen d.d. 7 februari 2020, inzake aanbieding ontslag als lid van de Rekenkamercommissie (36189).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van de griffie

Weeklijst 2020-06

Bijlage(s)