Aangepaste modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)omgevingsrecht

Algemene informatie
Datum 2 juli 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, in gekomen d.d. 25 juni 2019, inzake aangepaste modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)omgevingsrecht (23853).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-26

Bijlage(s)