Mededeling ingekomen stukken bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum27 november 2018
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brieven van Raad van State, ingekomen d.d. 22 november 2018, inzake mededeling ingekomen stukken bestemmingsplan Buitengebied (15778)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-47

Bijlage(s)