Aanpassing Model verordening Wmo

Algemene informatie
Datum 9 oktober 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 4 oktober 2018, inzake aanpassing Model Verordening Wmo 2015 in verband met het Besluit verlaging bijdrage Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) en maatschappelijke ondersteuning (15075)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-40

Bijlage(s)