Programmabegroting 2021 en voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie
Datum17 maart 2020
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 13 maart 2020, inzake aanbieding programmabegroting 2021 en voorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling (40035).

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2020-11

Bijlage(s)