procedure gestart voorlopige voorziening bestemmingsplan De Keizer

Algemene informatie
Datum26 november 2019
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 22 november 2019 inzake procedure gestart voorlopige voorziening bestemmingsplan De Keizer (29618).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-47

Bijlage(s)