Zienswijze concept-herindelingsontwerp Samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven

Algemene informatie
Datum26 juni 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre aan college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, verzonden 21 juni 2018, inzake zienswijze concept-herindelingsontwerp Samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven (9552)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-25

Bijlage(s)