Buitengebied Aalst

Algemene informatie
Datum26 januari 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoners Waalre, ingekomen d.d. 25 januari 2021, inzake buitengebied Aalst (123047).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-03

Bijlage(s)