Positieve eerste ervaring na invoering verkeersmaatregelen Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum 3 december 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 27 november 2019, inzake positieve eerste ervaringen na invoering maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp (29816).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-48

Bijlage(s)