Reactie Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes

Algemene informatie
Datum16 februari 2021
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

Brief van inwoners Waalre, ingekomen d.d. 15 februari 2021, inzake reactie op Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes (146112).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het voorstel in de besluitvormende raadsvergadering van 23 februari 2021

Weeklijst 2021-06

Bijlage(s)