Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Algemene informatie
Datum20 maart 2018
AfzenderBuro Jansen & Janssen

Toelichting

Brief Buro Jansen & Janssen, ingekomen d.d. 15 maart 2018, inzake referendum en de invoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV 2017) (6735)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-11

Bijlage(s)