Ingediende stukken bestemmingsplan Mosbroekseweg 2

Algemene informatie
Datum13 november 2018
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 8 november 2018, inzake ingediende stukken bestemmingsplan Mosbroekseweg 2 (15775)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-45

Bijlage(s)