wateroverlast

Algemene informatie
Datum20 juli 2021
AfzenderWijkvereniging Duin en Ven

Toelichting

Brief van Wijkvereniging Duin & ven, ingekomen d.d. 19 juli 2021, inzake wateroverlast (201948).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-28

Bijlage(s)