WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel

Algemene informatie
Datum22 december 2015
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail van de VNG, ingekomen d.d. 16 december 2015, inzake de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel (309271)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2015-51

Bijlage(s)