Toezicht huisvestiging vergunninghouders

Algemene informatie
Datum 1 november 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 27 oktober 2016, inzake toezicht huisvesting vergunninghouders (340859)

Ter informatie

Weeklijst 2016-43

Bijlage(s)