Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Algemene informatie
Datum 8 januari 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief VNG, ingekomen d.d. 8 januari 2019, inzake standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid (17979)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-01

Bijlage(s)