Wijziging eigen bijdrage persoonsgebonden bijdrage (PGB) Beschermd Wonen (BW) en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage

Algemene informatie
Datum27 augustus 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 22 augustus 2019, inzake wijziging eigen bijdrage persoonsgebonden bijdrage (PGB) Beschermd Wonen (BW) en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage (25813).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-34

Bijlage(s)