Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene informatie
Datum19 juli 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen 13 juli 2016, inzake algemene verordening gegevensbescherming (335963)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-28

Bijlage(s)