Reactie op de concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven

Algemene informatie
Datum20 april 2021
AfzenderBrabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabantse Milieufederatie

Toelichting

Brief van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabantse Milieufederatie, ingekomen d.d. 16 april 2021, inzake reactie op de concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven (179880).

Ter informatie

Weeklijst 2021-15

Bijlage(s)