Statutenwijziging voor toekenning lidmaatschap bestuur aan voorzitter College van Dienstverleningszaken (CvD) en verduidelijking benoemingstermijn vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal (E&I)

Algemene informatie
Datum 5 juni 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 4 juni 2018, inzake statutenwijziging voor toekenning lidmaatschap bestuur aan voorzitter College van Dienstverleningszaken (CvD) en verduidelijking benoemingstermijn vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal (E&I) (agendapunt 9 Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018) (10342)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-22

Bijlage(s)